aktuality

Sledujte aktuální dění a komunikujte prostřednictvím Facebookových stránek
( pro prohlížení facebookových stránek nemusíte být uživateli Facebooku)


 


20. 1. 2017
Jednání o přístupové cestě ke kulturní památce Kostel sv. Vavřince v Klení

  

Vážení sponzoři a přátelé,

Jistě Vás zajímá, jak pokračují stavební práce v letošním roce na kostele sv. Vavřince v Klení.

V krátkosti Vám předkládáme ty nejzákladnější informace.

Pro tento rok se podařilo vlastníkem objektu zajistit z dotačního programu MK pro obnovu památek v Kaplickém kraji finanční prostředky, jejichž výše by měla pokrýt provedení zbývajících oprav omítek v interiéru kostela. To znamená, že zednické práce uvnitř kostela by byly v letošním roce ukončeny. Práce bude provádět firma FESTON Jurčík s.r.o. a zahájila je 1. 7. 2016

Na základě projektové dokumentace konzultované a odsouhlasené památkovým ústavem v Č.B. pro „Zhotovení výplní otvorů v objektu“ (oken a dveří) nám byl přidělen firmou ČEZ a.s. , větší sponzorský dar, jehož výše sice nepokryje výrobu prvků ze 100%, ale doufáme, že se nám ještě podaří zbývající prostředky do konce tohoto roku zajistit. Výroba oken byla 4.7. zahájena.

Na Vánoční koncert, který plánujeme letos uspořádat, by měl být kostel opatřen omítkami a vymalován, vybaven okny, dveřmi a měl by být nasvícen novými svítidly.

Stavební etapa obnovy vnitřní části kostela by byla tedy dokončena.

Na příští rok plánujeme zajistit prostředky pro okenní výplně stěn věže a provedení 3 nových podlah ve věži, z nichž se dochovaly jen trámy v havarijním stavu. Tím by byla zpřístupněna i zvonová stolice a zvony pro potřebnou údržbu. Pokud se nám to podaří, mohly by se nad Klením konečně po mnoha letech starodávné zvony zase rozeznít.

V plánu máme i rekonstrukci jižní přilehlé předsíně kostelíka, která je nyní bez zastřešení a tvořena jen dvěma rozpadajícími se kamennými zdmi. Pak nás čekají ještě vnější omítky kostela i věže.

Rozsah prací však odvisí od finančních prostředků, které se nám podaří sehnat. Doufáme, že nás v našem úsilí opět podpoříte a že obnovu naší malé, ale krásné historické památky zdárně dokončíme.

v Klení 7.7. 2016

M.Vašková,

Mgr. M. Sommerová

RNDr J. Komárková, CSc.

Celý dopis zde ke stažení

Děkujeme všem sponzorům, přispěvovatelům a podporavatelům
a přejeme klidné a pohodové svátky a úspěšný vstup do roku 2016. Kleňáci a spol.
 
Probíhající rekonstrukce v roce 2015

 

klikněte pro vstup do fotogalerie

Spolek pro záchranu budovy kostela v Klení
(obec Benešov nad Černou)

Vážení sponzoři a přátelé, kteří nám v našem úsilí pomáháte a fandíte nám.
Rádi bychom Vás v krátké rekapitulaci seznámili s tím, co se nám k dnešnímu dni díky I Vašim
finančním darům podařilo vykonat a zajistit.

 

 podrobné info zde

 


Fotky z Vánočního koncertu 2014 (děkujeme Tomáši Kubínovi)
  


 

Občanské sdružení
Spolek za záchranu budovy kostela v Klení

Poslední brigáda roku 2014 !!!

Kdy: sobota, 4.10.2014
Občerstvení bude zajištěno

 


 

Co se podařilo udělat v roce 2013
v kostele sv. Vavřince


6.3. 2013 uzavřena smlouva o výpůjčce kostela
 
20.4.        1.charitativní koncert D.Raidla
                 Přivezena dlažba z Netřebic
18.5.    Odvezení kamenů z objektu kostela, oprava vstupní brány

9.6.    2.charitativní koncert dětí ZUŠ Kaplice a Trhové Sviny
22.6.    položena 1.část dlažby pod kůrem

6.7.    3.charitativní koncert J.Jakla a I.Kubíčkové
5.8.    Byl uveden do provozu provizorní staveništní rozvaděč

10.8.    4.charitativní koncert sv. Vavřince v podání Z.Zaimlové,
M. Ochozkové, V.Faltuse, L. Hlaváče a K.Ochozky

4.9.          Dokončení pokládky dlažby v presbytáři
6.9.          První svatba po 100 letech
21.9.        Brigáda na úpravě okolí za hřbitovní zdí

21.12.    5.charitativní vánoční koncert/v přípravě/


V tomto náročném roce nám přišlo pomoci 65 občanů a bylo odpracováno
276 hodin.

Všem, kteří nám pomáhali mnohokrát ze srdce děkujeme.

Členové Občanského sdružení Klení

 


 

Položení dlažby kamenickou firmou pana Jana Kříže,
patří jim poděkování a dále zhotovení a uchycení okapních žlabů a okapů firmou Střechy P.T.S Velešín

Zbývá oprava západní brány u hřbitovní zdi a je plán na tento rok splněn.

Děkujeme všem odborným řemeslníkům, kteří se na práci podíleli a všem brigádníkům,
kteří zde po celý rok pomáhali, byl odveden obrovský kus práce, za který všem patří všem velký dík.


M.Sommerová, předsedkyně OS

 

více foto zde

 

 


 

Spolek pro záchranu budovy kostela v Klení získal sponzorský dar
od pana Pavla Vandase v podobě autorské originální malby kostela sv. Vavřince v letní krajině,
za účelem nabídnutí tohoto obrazu ke koupi libovolnému zájemci,
s tím, že získané finanční prostředky půjdou na opravu kostela sv. Vavřince v Klení.

Míry i s rámem: 57x47 cm
Kostel sv. Vavřince v Klení v letní krajině
Autor: Pavel Vandas
Vyvolávací cena: 3.500.-Kč  (obraz bude prodán nejvyšší nabídce)
v případě Vašeho zájmu kontaktujte
pí. Miroslavu Sommerovou na emailu: MSommerova@seznam.cz

 


 

 

Zveme Vás charitativní koncert do kostela sv. Vavřince v Klení
sobota 10.8.2013 - 15.00 hod

 


Zveme Vás na poetický hudební podvečer do kostela sv. Vavřince v Klení
sobota 6.7.2013 - 16.30 hod

 

 

 


Pozvánka na charitativní koncert


 

Občanské sdružení
Spolek za záchranu budovy kostela v Klení

První jarní brigáda !!!

Kdy: sobota, 18.5.2013
S sebou: kolečka, hrábě, lopaty
Budeme vynášet kameny z kostela, připravovat podklad pro
zadláždění a chybí nám dočistit poslední část na hřbitově.
Prosíme občany o účast, hlavně pak muže, siláky.

Občerstvení bude zajištěno


 

Výzva spoluobčanům z Klení  - oprava zádlažby kostela
číst dále:
 


Přijďte na první koncert v roce 2013

David Rajdl - Dejvák zahraje v kostele sv. Vavřince
v sobotu 20.4.2013 od 17:30 hodin.
http://www.facebook.com/Rajdl.David

 

 

 


Spolek pro záchranu budovy kostela v Klení získal sponzorský dar
od pana Pavla Vandase v podobě autorské originální malby kostela sv. Vavřince v zimní krajině,
za účelem nabídnutí tohoto obrazu ke koupi libovolnému zájemci,
s tím, že získané finanční prostředky půjdou na opravu kostela sv. Vavřince v Klení.

Zimní obraz byl vydražen, blahopřejeme novému majiteli a děkujeme M.Sommerová
 Míry i s rámem: 57x47 cm
Kostel sv. Vavřince v Klení v zimní krajině
Autor: Pavel Vandas
Vyvolávací cena: 3.000.-Kč  (obraz bude prodán nejvyšší nabídce)
v případě Vašeho zájmu kontaktujte
pí. Miroslavu Sommerovou na emailu: MSommerova@seznam.cz
 


 

 

Zveme Vás na  výroční schůzi,
která proběhne 31.3.2013
v 17.00 u Kolešů


 

 

 

 


Poslední brigáda pro obnovu kostela sv. Vavřince v tomto roce :
V sobotu 17. 11. 2012   9.00 – 12.00
více info

---------------------------------------------------------------------------------------

Brigáda pro obnovu kostela sv. Vavřince:
V sobotu 15. 9. 2012   9.00 – 12.00
více info

 

Pozvánka na charitativní koncert pro podporu obnovy kostela sv. Vavřince

 

 

Na konci května 2012 byly usazeny informační desky u kostela
sv.Vavřince v Klení členy sdružení za záchranu kostela v Klení.

Dále bylo vyrobeny nové výplně dveří a oken na objektu kostela.

 

 

 

 


 

 

BRIGÁDA

Členové občanského sdružení

Za záchranu kostela v Klení

Zvou obyvatele Klení ke spolupráci na

Záchranu zdevastovaného kostela sv. Vavřince           

V sobotu   28.4.2012   od  9.00 hodin

------------------------------------------------------------------